Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14:

“Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak” Okyanusları, deniz ortamlarını ve küçük ölçekli balıkçıları …